Wat is incontinentie?

Wat is incontinentie?

Incontinentie is een aandoening die vaak wordt geassocieerd met ouderdom, maar die in werkelijkheid mensen van alle leeftijden kan treffen. Het is een aandoening waarbij de controle over de blaas of de darmen verloren gaat, waardoor het moeilijk is om urine of ontlasting binnen te houden. Incontinentie kan leiden tot grote ongemakken en sociale isolatie, en het is belangrijk om te weten dat er behandelingen beschikbaar zijn om dit probleem te verhelpen.

Er zijn verschillende soorten incontinentie, waaronder stress-incontinentie, urge-incontinentie, gemengde incontinentie en overflow-incontinentie. Stress-incontinentie treedt op wanneer er druk wordt uitgeoefend op de blaas, bijvoorbeeld bij hoesten of niezen, waardoor urine lekt. Urge-incontinentie treedt op wanneer er plotseling een sterke behoefte is om te plassen, die moeilijk te controleren is en vaak leidt tot urineverlies. Gemengde incontinentie is een combinatie van stress- en urge-incontinentie, en overflow-incontinentie treedt op wanneer de blaas niet volledig kan worden geleegd en urine overloopt.

Incontinentie kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder zwangerschap en bevalling, menopauze, een vergrote prostaat, neurologische aandoeningen, blaasontstekingen en medicatiegebruik. Het is belangrijk om de oorzaak van de incontinentie vast te stellen om de juiste behandeling te kunnen bepalen.

Er zijn verschillende behandelingsopties beschikbaar voor incontinentie, afhankelijk van de oorzaak en het type incontinentie. Deze kunnen variëren van veranderingen in de levensstijl, zoals het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen en dranken, tot het gebruik van incontinentiemateriaal tot medicatie, fysiotherapie en chirurgie.

Voor stress-incontinentie kan bijvoorbeeld fysiotherapie worden voorgeschreven om de bekkenbodemspieren te versterken, terwijl urge-incontinentie kan worden behandeld met medicijnen die de blaas helpen ontspannen. Bij overflow-incontinentie kan een katheter worden geplaatst om de blaas te legen, terwijl bij gemengde incontinentie een combinatie van behandelingen nodig kan zijn.

Het is belangrijk om te weten dat incontinentie geen onvermijdelijk gevolg is van ouderdom of andere medische aandoeningen. Er zijn veel behandelingen beschikbaar om dit probleem te verhelpen, en het is belangrijk om hulp te zoeken bij een medische professional als u symptomen van incontinentie ervaart. Een goede behandeling kan helpen om de symptomen te verminderen en u te helpen weer een actief en comfortabel leven te leiden.

Terug naar blog